T'ai Chi Chuan Nijmegen

Resi Messelink, contact

Visie, werkwijze en ervaring

VISIE:
Begeleiding vanuit een Taoïstische visie; doen door niet te doen.
 
WERKWIJZE:
We beoefenen de verkorte, korte vorm in de Yangstijl volgens de Chinese grootmeester Cheng man Ching. Daarnaast beoefenen wij *Qi Gong oefeningen
Alle oefeningen staan ten dienste van **De Vorm.
 
De les van 1 1/2 uur ziet er uit als volgt:
1 x 1/2 uur warming up. 1x 1/2 uur oefeningen.  Zowel de warming up als de oefeningen variëren gedurende de cursus. De oefeningen worden afwisselend individueel, in tweetallen of in groepsverband uitgevoerd.
1 x een 1/2 uur de T'ai Chi Chuan vorm zoals hierboven bij werkwijze is beschreven.

T'ai Chi is het niet presteren. T'ai Chi is doelbewust, procesmatig volgen - in aandacht zijn - en dat geeft ontspanning.
 
BELEVING:
Door het eenworden met dit proces ontstijg je aan de tijd en je begeeft je in een nieuwe dimensie: de tijdloze 4e dimensie. Middels het fysiek praktiseren van de beginselen van de T'ai Chi Chuan kan het bewustzijn zich verhogen van een materiële naar een meer energetische beleving 'alsof de tijd stil staat'; in het moment zijn.
 
T'ai Chi Chuan biedt de mogelijkheid tot de verruiming/verhoging (ascensie) van ons bewustzijn doordat onze energie de ruimte krijgt. De zogenaamde 5e dimensie.
In de 5e dimensie is er sprake van een polariteit die overal tegelijkertijd aanwezig is. Ontstegen aan de verschillen zijn de overeenkomsten het uitgangspunt. 
De verbinding met al wat is. Het eenworden met de bron.
 
Ontspannen in bewegen.
Door middel van fysieke training worden ook de andere nivo's (mentaal, emotioneel en spiritueel) aangeraakt en kunnen als vanzelf in ontspannen bewegen volgen. 

ERVARING:
Als docent T'ai chi Chuan en Qi gong heeft Resi de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in het lesgeven op diverse locaties en aan meerdere doelgroepen in en rond Nijmegen. O.a. De Radboud Universiteit, Cordium, het Merletcollege en het 'Yoga centrum' aan de Hazenkampsweg.
De doelgroepen zijn Scholen, bedrijven, instellingen, particulieren, groepen, senioren en mensen met beperkingen. Het personeel van de RUN; studenten, mentoren en academici. Hieronder valt ook een ruime ervaring in het geven van bijscholing aan T'ai Chi docenten. 

Individuele begeleiding is weer een andere werkvorm en specialisatie. Hierin wordt o.a. gekeken naar  de houding van de cliënt in het dagelijks leven op alle nivo's. Met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van leven middels het toepassen en beoefenen van T'ai Chi Chuan en Qi Gong.
 
T'ai Chi Cuan is in alle opzichten een goede basis voor een Mindful leven.
 
Oefeningen die levensenergie opwekken.
** De betekenis van T'ai Chi Chuan is: 'Het uitvoeren van een reeks aaneengesloten, langzaam en vloeiende bewegingen volgens eenzelfde patroon. Dit patroon wordt steeds herhaald.'